Θέσεις Εργασίας

Η  MSCο, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την ασφάλεια των λιμένων καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε όλη την Ελλάδα.

Τα απαραίτητα προσόντα είναι:

Για τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης:
α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
β) Βεβαίωση ενός έτους προϋπηρεσίας στο τομέα της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων
γ) Βεβαίωση εκπαίδευσης Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης


Για το προσωπικό ασφάλειας:
α) Άδεια εργασίας προσωπικού ασφάλειας του Ν.2518/97
β)Βεβαίωση εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.