Ποιοι είμαστε

Η ομάδα της "Maritime Security Consultants", εντάσεως τεχνογνωσίας με την πείρα πολλών δεκαετιών που διαθέτει, αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τη λύση στα θέματα ασφαλείας κατά τον καλύτερο τρόπο για τον οργανισμό σας.
Διαθέτουμε πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο κατά IMO Model Course 3.21 που εκπαιδεύεται σε κατάλληλους χώρους με τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.
Η δυναμική ομάδα που δίνει λύση στα θέματα ασφάλειας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.