74. 4η Έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας 

4η Έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας

Έκδοση: 01/21-09-2011
Αναθεώρηση: 
Αρ.Πρωτ.: 4423.1/02/20011/21-09-2011
Αρχείο: 4η Έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας