73. Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού

Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού

Έκδοση: 01/07-04-2011
Αναθεώρηση: 
ΑΔΑ: 4ΑΓΡΥ-Ξ 

ΘΕΜΑ :   Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού

ΣΧΕΤ:  
(α) Αρ. πρωτ. 4425.1/04/2008/03.12.2008 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΝΠΑ-ΔΑΝ.
(β) Αρ. πρωτ. 4425.1/05/2008/24.12.2008 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΝΠΑ-ΔΑΝ. 
(γ) Αρ. πρωτ. 4425.1/01/2009/09.02.2009 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΝΠΑ-ΔΑΝ.  
(δ) Αρ. πρωτ. 4425.1/03/2009/12.08.2009 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΝΠΑ-ΔΑΝ. 
(ε) Αρ. πρωτ. 4425.1/01/2010/24.02.2010 Εγκύκλιος ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΝΠΑ.
(στ) Αρ. πρωτ. 4425.1/02/2010/13.05.2010 Εγκύκλιος ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ.  
(ζ) Αρ. πρωτ, 4425.1/03/2010/22.07.2010 Εγκύκλιος ΥΠΠ/ΓΓΝΑΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ.               
(η) Αρ. πρωτ. 4425.1/01/2011/14.02.2011 Εγκύκλιος ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ.  

1.  Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στην ασφάλεια στη θάλασσα, πρόσφατα ενημερώθηκε σχετικά με τη μη συμμόρφωση ορισμένων υπό Ελληνική σημαία πλοίων με την απαίτηση εγγραφής/αναφοράς στα κέντρα αντιμετώπισης πειρατείας, όπως προβλέπεται στις προτεινόμενες από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) Βέλτιστες Πρακτικές (Best Management Practices, BMPs), καθώς και στη Σύσταση (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2010/159/EU. Με αφορμή τα ανωτέρω, επισημαίνονται εκ νέου τα στοιχεία των σημαντικότερων κέντρων αντιμετώπισης πειρατείας: 

1.1.        Το Maritime Security Centre – Horn Of Africa (MSCHOA), που αποτελεί τη συντονιστική αρχή για τις Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU NAVFOR) στον Κόλπο του Άντεν και τη θάλασσα ανοικτά της Σομαλίας. 
1.2.        Το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), που αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ πλοίου και Ναυτικών Δυνάμεων μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. 
1.3.        Το Maritime Liaison Office Bahrain (MARLO) που συνεισφέρει στην ανταλλαγή πληροφοριών εντός της επικίνδυνης περιοχής.  

2.  Τα πλοία που διαπλέουν την οριζόμενη ως επικίνδυνη περιοχή (Σουέζ, Ακτές Αφρικής, 10ο S, 078ο Ε) πρέπει να εγγράφονται στο MSCHOA και να στέλνουν σχετική αναφορά στο UKMTO. Η διαδικασία εγγραφής/αναφοράς επιτρέπει στα κέντρα να παρακολουθούν την θέση και την πορεία των πλοίων συγκρίνοντας τα δεδομένα που υποβάλλονται με τις θέσεις που λαμβάνονται μέσω των εκπομπών των συσκευών LRIT που διαθέτουν. Τα πλοία που δεν τηρούν τα παραπάνω, αναφέρονται στην Υπηρεσία μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μηνιαία βάση. 3.  Πέραν αυτού υπενθυμίζονται επίσης:  

3.1.        Η υποχρέωση ενημέρωσης επί των ανωτέρω (α) έως (η) σχετικών καθώς και η τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτές. 
3.2.        Η σπουδαιότητα υιοθέτησης και εφαρμογής των προτεινόμενων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), Βέλτιστων Πρακτικών (BMP, 3η έκδοση) και της Σύστασης (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2010/159/EU. 

 ΑΔΑ: 4ΑΓΡΥ-Ξ   

4. Σε ό,τι αφορά  στα πλοία αναψυχής (yachts), η επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA συνιστά όπως αποφευχθεί η διέλευσή τους από την περιοχή υψηλής επικινδυνότητας που προαναφέρθηκε, είτε μεμονωμένα είτε συμμετέχοντας σε σχετικούς αγώνες (yacht rallies), ειδικά μετά το τραγικό συμβάν της δολοφονίας των τεσσάρων επιβαινόντων του υπό αμερικανική σημαία πλοίου αναψυχής “QUEST” από Σομαλούς πειρατές. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αποφυγή του διάπλου της περιοχής, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής στο MSCHOA, η αναφορά στο UKMTO, η διέλευση μέσω του Διεθνώς Συνιστώμενου Διαύλου (IRTC) σύμφωνα με τις οδηγίες των κέντρων αυτών, καθώς και η  εξοικείωση όλων των επιβαινόντων και των επικεφαλής/διοργανωτών των αγώνων με τις Βέλτιστες Πρακτικές (BMP, 3η έκδοση).

5. Παρακαλείστε για την ενημέρωση και την εφαρμογή των ανωτέρω, εφιστώντας εκ νέου την προσοχή του εμπλεκόμενου στην ασφάλεια (security) προσωπικού των εταιρειών και των πλοίων σας.
  
6. ΥΠΠ/ΑΛΣ-ΕΑ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για τις ενέργειές της όσον αφορά στην ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτή στον πίνακα «Εγκυκλίων ISPS» με επόμενο αύξοντα αριθμό.  


Ο Διευθυντής 

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 


1.    ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2.    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
3.    ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
4.    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
5.    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, ΤΘ 78550) 
6.    Αποδέκτες εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ (μέσω ΔΕΔΑΠΛΕ) 
2.   ΥΠτΠ/ΑΛΣ-ΕΑ/ Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ – Α΄ Υ/ΛΣ  – Β΄Υ/ΛΣ – Γρ.κ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ (υτα) 
3.   ΥΠτΠ/ΑΛΣ-ΕΑ/Γρ.κ. Ε/ΕΚΣΕΔ (υτα) 
4.  ΥΠτΠ/ΑΛΣ-ΕΑ/ ΔΑΝ – ΔΑ - ΔΕΜΕΜ 
5.  ΥΠτΠ/ΑΛΣ-ΕΑ/ΔΠΝΤ (για την ενημέρωση της ιστοσελίδας)  
6.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
7.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (παρακαλούμενη για την ενημέρωση των μελών της) 
8.  GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE 

2.  ΥΘΥΝΑΛ/ Γρ. κ.κ. ΔΚΔ΄ - ΔΚΓ΄ (υτα) 
3.  ΥΘΥΝΑΛ/ΔΕΔΑΠΛΕ – ΔΝΕΡ – ΔΝΠΑ – ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ  
4.  ΜΕΑ/ΕΕ (μέσω ΔΝΠΑ) υπόψη εκπροσώπων ΥΘΥΝΑΛ – ΥΠΠ/ΛΣ 
5.  Ε.Ν.Α. Λονδίνου  
6.  Ε.Ν.Α. Νέας Υόρκης
Αρχείο: Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού