72. Γνωστοποίηση Εγκυκλίου του IMO – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιρειών (CSOs)

Γνωστοποίηση Εγκυκλίου του IMO – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιρειών (CSOs)

Έκδοση: 
Αναθεώρηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πειραιάς,  14 Φεβρουαρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ. : 4425.1/01/2011
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ 

Ταχ. Δ/νση     : Γρ. Λαμπράκη 150                                                                                     ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Ταχ. Κώδικας : 185 35, Πειραιάς 
Τηλέφωνο      : 210- 4191939 
 Fax                 : 210- 4191901 
 E-mail             : dedaple@yen.gr                                                                                              


ΘΕΜΑ :  «Γνωστοποίηση Εγκυκλίου του  IMO  – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας   Εταιρειών (  CSOs   )» 
ΣΧΕΤ: Αρ. πρωτ. 4425.1/03/2010/22.07.2010 Εγκύκλιος ΥΠτΠ/ΓΓΝΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ. 


 1.            Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΘΥΝΑΛ (www.yen.gr), στο σύνδεσμο υπό τον τίτλο «ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ SOS», έχει αναρτηθεί η εγκύκλιος του ΙΜΟ αριθμ. MSC.1/Circ.1390 η οποία αποτελεί οδηγία επί θεμάτων διαχείρισης περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας  και φέρει τον τίτλο: “Guidance for Company Security Officers (CSOs) – Preparation of a company and crew for the contingency of hijack by pirates in the western Indian ocean and the gulf of Aden”. 

 2.            Επί της εν λόγω εγκυκλίου, διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

 2.1.         Δεν μεταβάλλεται/τροποποιείται η μέχρι τώρα στάση του IMO ως προς την αντιμετώπιση των φαινομένων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα πλοία, όπως έχει εκφραστεί υπό τη μορφή Οδηγιών στις προγενέστερες εγκυκλίους MSC.1/Circ.1333, MSC.1/Circ.1334, resolution A. 1025(26) και resolution A. 1026(26), όπως ισχύουν. 
 2.2.         Τονίζεται εκ νέου η σύσταση του ΙΜΟ στις εταιρείες να εφαρμόζουν την τρίτη έκδοση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (BMP) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας, όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και στην ανωτέρω σχετική. 
2.3.         Δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιρειών (CSOs) ως προς την προετοιμασία του πληρώματος πλοίου που πρόκειται να διαπλεύσει την περιοχή του κόλπου του Aden και του δυτικού Ινδικού ωκεανού. 
 2.4.         Δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιρειών (CSOs) αναφορικά με την προετοιμασία της εταιρείας για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας, μέσω εκπόνησης σχετικών διαδικασιών διαχείρισης κρίσης.

3.            ΥΠΠ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για τις ενέργειές της όσον αφορά στην ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτή στον πίνακα «Εγκυκλίων ISPS» με επόμενο αύξοντα αριθμό.  

Ο Διευθυντής 

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Χρήστος 

1 
1.            ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2.            ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
3.            ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
4.            ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
5.            Αποδέκτες εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ (μέσω ΔΕΔΑΠΛΕ)   
2.            ΥΠτΠ / Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ – Α΄ Υ/ΛΣ  – Β΄Υ/ΛΣ – Γρ.κ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ (υτα) 3.            ΥΠτΠ/Γρ.κ. Ε/ΕΚΣΕΔ (υτα) 
4.            ΥΠτΠ / ΔΑΝ – ΔΑ - ΔΕΜΕΜ 5.            ΥΠτΠ / ΔΠΝΤ (για την ενημέρωση της ιστοσελίδας) 
6.            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
7.            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (παρακαλούμενη για την ενημέρωση των μελών της) 
8.            GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE   

2.            ΥΘΥΝΑΛ/ Γρ. κ.κ. ΔΚΔ΄ - ΔΚΓ΄ (υτα) 
3.            ΥΘΥΝΑΛ/ΔΕΔΑΠΛΕ – ΔΝΕΡ – ΔΝΠΑ – ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ 
4.            ΜΕΑ/ΕΕ (μέσω ΔΝΠΑ) υπόψη εκπροσώπων ΥΘΥΝΑΛ – ΥΠΠ/ΛΣ 
5.            Ε.Ν.Α. Λονδίνου 
6.            Ε.Ν.Α. Νέας Υόρκης 
Αρχείο: Γνωστοποίηση Εγκυκλίου του  IMO  – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας   Εταιρειών (CSOs)