68. Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας

Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας

Έκδοση: 01/16-12-2008
Αναθεωρήσεις: 02/24-12-2008 03/09-02-2009
Αρχείο: Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας 
              Οδηγίες Επιβίωσης σε Περιστατικά Ομηρίας 
              MSC/Circ.622/Rev.1 
              MSC/Circ.623/Rev.3   
              24-12-2008 Διαχείριση Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας των Κέντρων Αναφορών  
              09-02-2009 Διαχείριση Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Διαύλου Ασφαλούς Διεύλευσης