6. Αλλαγή σημαίας πλοίου, το οποίο έχει CSR εκδοθέν από την Υπηρεσία μας

Αλλαγή σημαίας πλοίου, το οποίο έχει CSR εκδοθέν από την Υπηρεσία μας

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σε περίπτωση που ένα πλοίο υπό ελληνική σημαία πρόκειται να αλλάξει σημαία, θα πρέπει να κατατίθεται στην Υπηρεσία μας από τη διαχειρίστρια εταιρεία του Ελληνική Σημαίας πλοίου αίτηση για την έκδοση ενός ενημερωμένου Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης με τη διαγραφή με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά έκδοσης επισυνάπτοντας και το βεβαιωτικό διαγραφής από τα ελληνικά νηολόγια και συμπληρωμένη την Form 2 από τον πλοίαρχο (ή τον εκπρόσωπο της εταιρείας) με την ημερομηνία διαγραφής καθώς και το Ιtem του CSR, στο οποίο γίνεται η αλλαγή. Εκδίδεται νέο CSR στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα προηγούμενα στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας και την ημερομηνία διαγραφής. 

Στην νέα σημαία θα διαβιβαστεί ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου υπάρχοντος CSR (true copy from the original). 
Για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων να προσκομίζεται στην Υπηρεσία έγγραφο που να αποδεικνύει σημαία της νηολόγησης.
Αρχείο: