56. Υποχρεώσεις Α.Ο.Α.

Υποχρεώσεις Α.Ο.Α.

Έκδοση: 01/10-01-2007

Αναθεώρηση: 

Αρ.Πρωτ. 3743.7/05/07 10.01.2007 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ γ΄- δ΄

Πληροφορίες :Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. - Ανθ/ρχος ΛΣ (Τ) ΣΤΑΜΟΥ Αικ. Τηλέφωνο :2104191940, 21041911939 

ΘΕΜΑ:  Υποχρεώσεις Α.Ο.Α.. 

    Εφιστάται εν γένει η προσοχή των Οργανισμών σας για την πιστή και σχολαστική τήρηση των διαλαμβανομένων στους όρους των επί μέρους συμφωνιών εξουσιοδότησης, ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις των παρ. 4.1 έως και 4.6 αυτών. 
    Συναφώς, διευκρινίζεται ότι η υποβολή στην Υπηρεσία μας των ΑΑΛΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό στο οποίο θα φαίνονται ενυπόγραφοι όσοι συμμετείχαν στην εκπόνησή τους (προσωπικό – συνεργάτες του Α.Ο.Α.) καθώς και σε ποια στάδια αυτών συμμετείχαν (π.χ. επιθεώρηση ασφαλείας, ανάπτυξη μεθοδολογίας, κ.λπ.). 

Ο Διευθυντής   
Πλοίαρχος (Τ) Λ.Σ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΤΟΥΜΠΗΣ
Αρχείο: