45. Κανονισμός (ΕΚ) 884/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων της Επιτροπής στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας.

Κανονισμός (ΕΚ) 884/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων της Επιτροπής στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας

Έκδοση: 01/09-12-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3733.7/195/05/ (587) / 09-12-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 

Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. 
Τηλέφωνο : 210-4191940

ΘΕΜΑ: " Κανονισμός (ΕΚ) 884/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων της Επιτροπής στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας. 


1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εν θέματι Κανονισμός τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ (www.yen.gr) στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨. 
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

3. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ανάρτηση του συνημμένου Κανονισμού στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ (www.yen.gr) στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨.


885-2005-Κανονισμός για τις επιθεωρήσεις    
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε
Αρχείο: ΕΚ 885/2005-Κανονισμός για τις επιθεωρήσεις της επιτροπής στον τομέα ναυτικής ασφάλειας