23. Προβλεπόμενος Χρόνος Επικοινωνίας με τον CSO, αντικαταστάτης CSO

Προβλεπόμενος Χρόνος Επικοινωνίας με τον CSO, αντικαταστάτης CSO

Έκδοση: 01/29-10-2004

Δεδομένης της σημαντικότητας και της αμεσότητας μετάβασης πληροφορίας - ενημέρωσης Πλοίου - Εταιρείας, ο χρόνος επικοινωνίας με τον CSO από κάθε πλοίο της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι πέραν των 15 λεπτών της ώρας. 

Συνεπώς η ύπαρξη αντικαταστάτη CSO είναι απαραίτητη.

Αρχείο: