21. Αποστολή σήματος του Συστήματος Συναγερμού Ασφάλειας Πλοίου

Αποστολή σήματος του Συστήματος Συναγερμού Ασφάλειας Πλοίου

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Το σήμα συναγερμού από το πλοίο θα διαβιβάζεται στη διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από το ΣΑΠ διαδικασία για διερεύνηση του σήματος (test, σφάλμα, κίνδυνος) και στη συνέχεια εφόσον υπάρχει πραγματικός κίνδυνος θα ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ αναφέροντας το πλοίο, τη θέση αυτού και ότι η ασφάλειά του είναι υπό απειλή ή ότι έχει υποβαθμιστεί.
Αρχείο: