13. Έλεγχος των πιστοποιητικών πλοίων

Έλεγχος των πιστοποιητικών πλοίων

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

(3244.05/26/04/14-09-2004 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΑΝ-Δ΄) 

 Από την 01/07/2004, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο ISPS Code μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων ξένων πλοίων στα πλαίσια του Paris MOU παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ταυτίζονταν τα στοιχεία της εταιρείας πλοίου που αναγράφονταν στο ISSC με τα αντίστοιχα στα πιστοποιητικά DOC & SMC. 

Η περίπτωση αυτή τυπικά συνεπάγεται «κράτηση» του πλοίου, η οποία όμως δεν θα επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται ύπαρξη και ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ασφάλειας του πλοίου. 

Ωστόσο θα πρέπει να ενημερώνεται ο πλοίαρχος για την άμεση διόρθωση των πιστοποιητικών καθώς και για το ενδεχόμενο κράτησης του πλοίου σε περίπτωση προσέγγισης σε λιμένες άλλης χώρας εκτός Paris MOU. 

Τέλος θα πρέπει να ενημερώνεται η Αρχή της Σημαίας και/ή του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού του πλοίου για την εν λόγω αντικανονικότητα, τους λόγους ύπαρξης αυτής και την επιβεβαίωση των περιεχομένων των ανωτέρω πιστοποιητικών.
Αρχείο: