11. Γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΔΑΠΛΕ,είσπραξη παραβόλων, τελών, οδοιπορικών αποζημιώσεων των ελεγκτών του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ από το ΥΕΝ/ΚΕΕΠ

Γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΔΑΠΛΕ,είσπραξη παραβόλων, τελών, οδοιπορικών αποζημιώσεων των ελεγκτών του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ από το ΥΕΝ/ΚΕΕΠ

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

(Αρ.Πρωτ. 3748/01/04/23-08-2004 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ) 

Για λόγους ενιαίας και καλύτερης συνολικά εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕΔΑΠΛΕ θα διενεργείται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων. 

Η είσπραξη των τελών για τους ελέγχους πλοίων και εταιρειών έχει ανατεθεί στο Τμήμα Διαχείρισης Επιθεωρήσεων του ΚΕΕΠ και η είσπραξη των παραβόλων για έκδοση πιστοποιητικών και των οδοιπορικών αποζημιώσεων των ελεγκτών που διενεργούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων και Εταιρειών (ISM) ή του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) στο Τμήμα του Αρχείου Πλοίων του ΚΕΕΠ.
Αρχείο: