ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ...  
              ΤΩΡΑ

Maritime Security Consultants

Γνωρίζουμε τον Κώδικα ISPS γιατί τον δημιουργήσαμε στην Ελλάδα

  Στις υπηρεσίες που τους ανατέθηκαν ανταποκρίθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τους συστήνουμε ανεπιφύλαχτα  

  Επέδειξαν τεχνική κατάρτιση, εμπιστευτικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια  

Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας

Διαδικασίες Πιστοποίησης Απορρήτου για τον Κώδικα ISPS

 Εφαρμογή, ανασκόπηση, τροποποίηση μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε./Α.Α.Π) και Σχεδίου Ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε./Σ.Α.Π.)    Επανακαθορισμός σημείων διεπαφής Λιμενικής Εγκατάστασης και χαρακτηρισμός λειτουργίας της Λιμενικής Εγκατάστασης  ¨περιοδικής λειτουργίας¨

  Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση προσωπικού και διαδικασίες εξουσιοδότησης χειρισμού διαβαθμισμένων εγγράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας     Προσδιορισμός απαιτήσεων χώρων περιορισμένης πρόσβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα I.S.P.S. και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) 

 Υπηρεσίες Υπεύθυνου Ασφαλείας (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας (Α.Υ.Α.Λ.Ε.), από προσοντούχους συνεργάτες με παροχή εκτενούς αρχικής επιθεώρησης ασφαλείας και υποβολή κατάλληλου ενημερωτικού εισηγητικού σημειώματος   Εκπροσώπηση της Λιμενικής Εγκατάστασης ενώπιον της Αρχής Ασφάλειας του Λιμένος ή τυχόν επιθεώρησης των μέτρων ασφαλείας από κλιμάκια επιθεωρητών Υ.Ν.Α. - Ε.Ε.

  Προετοιμασία, εκτέλεση, τεκμηρίωση  Γυμνασίων, Ασκήσεων του Προσωπικού Ασφαλείας και των εμπλεκομένων με την λειτουργία  της Λιμενικής Εγκατάστασης τρίτων προσώπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα I.S.P.S.    Παροχή Τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης ή του πλοίου

   Υπηρεσία παροχής εμπεριστατωμένης μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρησιακής αξιολόγησης του πάγιου εξοπλισμού ασφαλείας για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επί 24ώρου βάσεως λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης    Παροχή τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση, λειτουργία, επιτήρηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και τυχόν τροποποίηση των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα I.S.P.S. και την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία 
Επισκεφτείτε μας

Διαφημιστικό Έντυποwww.msco.gr